วันพุธ, ตุลาคม 21, 2020

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในยุค New Normal หลักสูตร การพัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืนด้วยสื่อออนไลน์หลังยุคโควิค -19

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ให้การต้อนรับ นายธนู ธิแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จังหวัดเชียงใหม่ (สสว.9) ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในยุค New Normal หลักสูตร การพัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืนด้วยสื่อออนไลน์หลังยุคโควิค -19...
airbnb2

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บริการข้อมูล/ความรู้

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน

มติ กทจ.ลำปาง

Print Friendly, PDF & Email