ข่าวกิจกรรม/โครงการ

การรับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นผู้สูงอายุ หลังสูตรการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม

                   เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นผู้สูงอายุ หลังสูตรการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) และจะดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 21…
Read More...

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2567 (การทำโคมล้านนา)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายบุญส่ง ทิวงศ์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

สืบสานงานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ประจำปี 2566

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก สืบสานงานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ประจำปี 2566 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา…
Read More...

การเลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านป่าแลว 1 ประจำปีงบประมาณ2567

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม…
Read More...

การเลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม…
Read More...
1 of 406

ข่าวการพัฒนาพื้นที่

โครงการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกาดใต้ ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านแม่กืย ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านไร่ข่วงเปา ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหนองปล้อง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกอกชุม ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน…
Read More...

สถานการณ์หมอกควันไฟป่าดอยพระบาท

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 03.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย…
Read More...

ตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…
Read More...
1 of 10

ข่าวสารสภาเทศบาล

1 of 40

รายงานประชุมสภาเทศบาล

1 of 16

การเลือกตั้งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

1 of 9

เจตจำนงสุจริต

1 of 5

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ประจำเดือน พ.ย.66 ศพด.วัดกล้วยหลวง

ศพด.วัดกล้วยหลวงจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วย ผัก-ผลไม้ , ยาเสพติด และส่งเสริมให้เด้กได้เรียนรู้เกี่ยกับวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยการนำเด็กร่วมบุญกฐินสามัคี ณ.วัดกล้วยหลวง

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง จัดโครงการหนูน้อยไม่จมน้ำ

โครงการเด็กปฐมวัยไม่จมน้ำ 🏊🏻‍♀️ จัดขึ้นเพื่อให้เด็กรู้จักวิธีป้องกันตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อต้องพบกับเหตุการณ์จริงจากพื้นที่เสี่ยงต่อการตกน้ำ จมน้ำ…

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง เข้าร่วม โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในท้องถิ่น และกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

📍ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566📍 ทางคณะครู เด็กเล็ก และผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง ได้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในท้องถิ่น และกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ร่วมกับทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…

คณะครู เด็กเล็ก ศพด.บ้านโทกหัวช้าง ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 🕯️ คณะครู และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ.วัดบ้านโทกหัวช้าง ม.3 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง…

ข่าวประกาศ/รับสมัคร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

e-GP

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้สูงอายุ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ชั้นปี »กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ«                                                                 »กิจกรรมแแกกำลังกาย«…

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ชั้นปี »กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ« »กิจกรรมออกกำลังกาย« »วิชาพระพุทธศาสนาและจริยธรรม« »วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ« »วิชาสังคมและวัฒนธรรม«…

การดำเนินงานของกลุ่มผู้สูงวัย

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนตุลาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง  กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ และวันออกพรรษา ณ วัดปงแสนทอง                      2. ชุมชนบ้านศรีก้ำ กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมทำบุญตักบาตร…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกันยายน 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง ในวันที่ 29 กันยายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมทำบุญประเพณีตานเปตพลี(สิบสองเป็ง) ณ วัดปงแสนทอง                 2. ชุมชนบ้านศรีก้ำ ในวันที่ 1-30 กันยายน 2566…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียนและสวดมนต์ ทำวัตรเย็นเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดปงแสนทอง                     ในวันที่ 6 สิงหาคม 2566…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมสวดอภิธรรมศพและมอบเงินช่วยเหลือในชุมชน จำนวน 1 ราย                                     ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566…

ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่มสตรี

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนตุลาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง » ในนามคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง « ◊ ส่งมอบของรางวัลฉลากการกุศลของกลุ่มสตรีตำบลปงแสนทองให้กับผู้โชคดีที่ถูกรางวัล ทั้ง 2 ชุมชน ได้แก่  – รางวัลที่ 1 เครื่องชักผ้า ผู้โชคดีได้แก่ สตรีชุมชนบ้านไร่สันติสุข…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกันยายน 2566

ตำบลปงแสนทอง » คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง ประชุมชี้แจงเรื่องรายรับ-รายจ่าย ของกลุ่มสตรี และปรึกษาหารือการหารายได้เพิ่มเข้ากลุ่มสตรี «                                1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง ทำความสะอาดวัด            – กลุ่มสตรีเข้าร่วมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวิถีชุมชน            – กลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรมนวดแผนไทยเพื่อการกุศล             – …

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง » คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง ลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านไร่นาน้อย และชุมชนบ้านหลวง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในชุมชน «       1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง …

ข่าวสารกองทุนสวัสดิการชุมชน

การอุดหนุนเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการดำเนินงานการอุดหนุนเงินสมทบ ให้แก่กองทุนสวัสดิการชมุชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

» การอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุนฯ « ในัวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำโดยนางแสงดาว  จันทบ  ประธานกองทุนฯ พร้อมคณะกรรมการกองทุน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลำพูน…

ข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชน

1 of 2

กิจกรรมการดำเนินงานของชุมชนในเขตเทศบาล

การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือน ตุลาคม 2566

〈 ตำบลปงแสนทอง 〉 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง วันที่ 15 ตุลาคม 2566 กิจกรรมเตรียมจัดงานกฐินสามัคคี วันที่ 18 ตุลาคม 2566 กิจกรรมปรับถนนในซอยที่ปรับท่อระบายน้ำ วันที่ 19 ตุลาคม 2566 กิจกรรมปรับถนนในส่วนที่ชำรุด วันที่ 20…

กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

บริการข้อมูล/ความรู้

1 of 23

มติ กทจ.ลำปาง

รายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า