วันเสาร์, พฤศจิกายน 23, 2019

การประชุมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1/2563 และมอบเกียรติบัตรให้กับประธานชุมชนคนใหม่ทั้ง 12 ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเพื่อเป็นการให้ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกับเทศบาลฯ ให้สามารถพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร...

สถานการณ์หมอกควันไฟป่าดอยพระบาท

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 03.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำกำลังสนับสนุนลงพื้นที่ร่วมดับไฟป่าบริเวณรอบดอยพระบาท โดยเฉพาะจุดที่มีไฟลุกลามเป็นพื้นที่กว้าง ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณแม่เมาะเชื่อมต่อกับชุมชนอิ่วเมี่ยนผาลาด นอกจากนี้ยังพบมีไฟไหม้หญ้าแห้งในพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางไปเขตตำบลแม่ทะไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง จึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับจิตอาสาออกดับไฟตลอดทั้งวัน เทศบาลเมืองเขลางค์นครฝากย้ำเตือนประชาชนในเขตพื้นที่งดการเผาทุกชนิดในที่โล่งแจ้งโดยเด็ดขาด และหากพบเห็นการเผา สามารถแจ้งได้ที่ 054-219199 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

airbnb2

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บริการข้อมูล/ความรู้

มติ กทจ.ลำปาง