ข่าวกิจกรรม/โครงการ

การเลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านศรีปงชัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านศรีปงชัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง)  ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านศรีปงชัย หมู่ที่ 6 ตำบลชมพู  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้ … นางสาวบุญเรียน  วุฒธิ …
Read More...

โครงการส่งเสริมเรียนรู้พัฒนาเกษตรปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

การเลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านห้วยหล่อ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม…
Read More...

การประชุมผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 4 ระจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2567 (กาดก๋างเดือน)

บรรยากาศ “กาดก๋างเดือน” ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 วันที่ 17 พฤษภาคม 2567  กิน ชิม ช๊อป ของดีเมืองเขลางค์นคร กับ “กาดก๋างดือน” มีทั้งของกิน ของใช้…
Read More...

สนับสนุนประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดข่วงเปา ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ตำบลปงแสนทอง

สนับสนุนประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดข่วงเปา ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ตำบลปงแสนทอง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

การเลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านฟ่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 28  เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม…
Read More...
1 of 237

ข่าวการพัฒนาพื้นที่

โครงการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกาดใต้ ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านแม่กืย ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านไร่ข่วงเปา ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหนองปล้อง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกอกชุม ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน…
Read More...

สถานการณ์หมอกควันไฟป่าดอยพระบาท

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 03.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย…
Read More...

ตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…
Read More...
1 of 10

ข่าวสารสภาเทศบาล

1 of 43

รายงานประชุมสภาเทศบาล

1 of 17

การเลือกตั้งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

1 of 9

เจตจำนงสุจริต

1 of 6

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ประจำเดือน พ.ย.66 ศพด.วัดกล้วยหลวง

ศพด.วัดกล้วยหลวงจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วย ผัก-ผลไม้ , ยาเสพติด และส่งเสริมให้เด้กได้เรียนรู้เกี่ยกับวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยการนำเด็กร่วมบุญกฐินสามัคี ณ.วัดกล้วยหลวง

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง จัดโครงการหนูน้อยไม่จมน้ำ

โครงการเด็กปฐมวัยไม่จมน้ำ 🏊🏻‍♀️ จัดขึ้นเพื่อให้เด็กรู้จักวิธีป้องกันตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อต้องพบกับเหตุการณ์จริงจากพื้นที่เสี่ยงต่อการตกน้ำ จมน้ำ…

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง เข้าร่วม โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในท้องถิ่น และกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

📍ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566📍 ทางคณะครู เด็กเล็ก และผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง ได้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในท้องถิ่น และกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ร่วมกับทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…

คณะครู เด็กเล็ก ศพด.บ้านโทกหัวช้าง ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 🕯️ คณะครู และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ.วัดบ้านโทกหัวช้าง ม.3 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง…

ข่าวประกาศ/รับสมัคร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

e-GP

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้สูงอายุ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ชั้นปี »กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ«                                                                 »กิจกรรมออกกำลังกาย«…

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ชั้นปี »กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ« »กิจกรรมออกกำลังกาย« »วิชาพระพุทธศาสนาและจริยธรรม« »วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ« »วิชาสังคมและวัฒนธรรม«…

การดำเนินงานของกลุ่มผู้สูงวัย

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนเมษายน 2567

ตำบลปงแสนทอง 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมทำบุญประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชุมชน ณ วัดปงแสนทอง                 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านปงแสนทอง ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดปงแสนทอง…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมีนาคม 2567

ตำบลปงแสนทอง 1. ชุมชนบ้านศรีก้ำ กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมทำบุญจัดตั้งโรงทานงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชธรรมาลังกา ณ เมรุชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง              …

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ตำบลปงแสนทอง 1. ชุมชนบ้านศรีก้ำ กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ เข้าร่วมอบรมการดูแลช่องปาก ณ วัดศรีก้ำ                 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมกันเตรียมงานพิธีบวงสรวงถวายพระพุทธจักพรรดิเปิดโลกล้านนาสะหลีเขลางค์ ณ…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมกราคม 2567

ตำบลปงแสนทอง 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดปงแสนทอง                    2.ชุมชนบ้านศรีก้ำ กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในพระ ณ…

ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่มสตรี

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนเมษายน 2567

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในงาน “เย็นอ๊ก ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2567” ในวันที่ 13 เมษายน 2567 ณ บริเวณวัดศรีหมวดเกล้า ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมีนาคม 2567

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน « ◊ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567                   ตำบลปงแสนทอง 1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง  ร่วมทำโรงทานในงานบุญ         -…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ตำบลปงแสนทอง 1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง  ช่วยกันทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์            – กลุ่มสตรีรวมกลุ่มจัดเตรียมกิจกรรมในชุมชน              2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ  ช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำชุมชน               –…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมกราคม 2567

ตำบลปงแสนทอง 1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง  ร่วมกันเตรียมกิจกรรมในชุมชน            – กลุ่มสตรีร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ            – กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยในชุมชน       – กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดวัด…

ข่าวสารกองทุนสวัสดิการชุมชน

การอุดหนุนเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการดำเนินงานการอุดหนุนเงินสมทบ ให้แก่กองทุนสวัสดิการชมุชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

» การอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุนฯ « ในัวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำโดยนางแสงดาว  จันทบ  ประธานกองทุนฯ พร้อมคณะกรรมการกองทุน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลำพูน…

ข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชน

1 of 2

กิจกรรมการดำเนินงานของชุมชนในเขตเทศบาล

การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือน เมษายน 2567

〈 ตำบลปงแสนทอง 〉 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง 18 เมษายน 2567 คณะกรรมการชุมชนทำการสำรวจประสานงาน ติดตามงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ 18…

การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือน มีนาคม 2567

〈 ตำบลปงแสนทอง 〉 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง วันที่ 2 มีนาคม 2567 การสำรวจประสานงาน ติดตามงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค    วันที่ 2 มีนาคม 2567 คณะกรรมการชุมชนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของชุมชน วันที่ 3 มีนาคม 2567…

การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

〈 ตำบลปงแสนทอง 〉 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 การสำรวจ ประสานงาน ติดตามงาน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ       วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567…

การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือน มกราคม 2567

 〈 ตำบลปงแสนทอง 〉 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง วันที่ 13 มกราคม 2567 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ    วันที่ 26 มกราคม 2567 การประชุมทำความเข้าใจผู้เลี้ยงวัวในชุมชนมิให้สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน วันที่ 28 มกราคม…

การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือน ธันวาคม 2566

 〈 ตำบลปงแสนทอง 〉 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง วันที่ 4 ธันวาคม 2566  กิจกรรมการคัดแยกขยะและเพิ่มช่องทางการหารายได้จากการคัดแยกขยะ   วันที่ 4 ธันวาคม 2566  ดำเนินการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค (ไฟกิ่ง)…

การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

〈 ตำบลปงแสนทอง 〉 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมกฐินสามัคคี       วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมติดตามโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และเตรียมสถานที่จัดงาน ลอยกระทง            วันที่ 27 พฤศจิกายน…

การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือน ตุลาคม 2566

〈 ตำบลปงแสนทอง 〉 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง วันที่ 15 ตุลาคม 2566 กิจกรรมเตรียมจัดงานกฐินสามัคคี วันที่ 18 ตุลาคม 2566 กิจกรรมปรับถนนในซอยที่ปรับท่อระบายน้ำ วันที่ 19 ตุลาคม 2566 กิจกรรมปรับถนนในส่วนที่ชำรุด วันที่ 20…

กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

 ตำบลชมพู เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…

กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำเดือนมกราคม 2567

โครงการพัฒนาการเกษตรในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายบุญส่ง ทิวงศ์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…

กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำเดือนธันวาคม 2566

ตำบลปงเเสนทอง 1. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปงเเสนทอง ตามโครงการบริหารศูนย์บริการเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปงเเสนทอง เพื่อเสริมสร้างความรู้…

บริการข้อมูล/ความรู้

1 of 24

มติ กทจ.ลำปาง

รายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า