ข่าวกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านทางเพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (กาดก้อมเมืองเขลางค์) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าแก่กลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยเป็นการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านทางเพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (กาดก้อมเมืองเขลางค์) อาทิเช่น 1. ร้านสล่าน้อย 2.เฮง เฮง ผลไม้ตามฤดูกาล 3. ขนมเปี๊ยะตีสอง  
Read More...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2566

มื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีการเปิดการฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร…
Read More...

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ประจำปี 66”

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ประจำปี 66” วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

การคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ประจำปีงบประมาณ 2566

บรรยากาศการเลือกคณะกรรมการชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  โดยดำเนินมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน จำนวน 11 ชุมชน ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2566…
Read More...
1 of 373

ข่าวการพัฒนาพื้นที่

โครงการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกาดใต้ ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านแม่กืย ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านไร่ข่วงเปา ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหนองปล้อง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกอกชุม ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน…
Read More...

สถานการณ์หมอกควันไฟป่าดอยพระบาท

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 03.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย…
Read More...

ตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…
Read More...
1 of 10

ข่าวสารสภาเทศบาล

1 of 33

รายงานประชุมสภาเทศบาล

1 of 14

การเลือกตั้งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

1 of 9

เจตจำนงสุจริต

1 of 5

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา 🌎

🎊กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆในวันนี้🎊 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (การพิมพ์ภาพจากมือ) 🎨🤚🏻 สัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วย โลกสวยด้วยมือเรา 🌏…

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยผักผลไม้

สัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วย ผัก ผลไม้🥬🍇 ซึ่งกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้ คุณครูพาเด็กๆประกอบอาหาร เมนูคือ ส้มตำ🥕 🥗 การประกอบอาหาร ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กอย่างเป็นองค์รวม…

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความ

ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว                                    เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)…

ข่าวประกาศ/รับสมัคร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

e-GP

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้สูงอายุ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ชั้นปี »กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ«                                                                 »กิจกรรมแแกกำลังกาย«…

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ชั้นปี »กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ« »กิจกรรมออกกำลังกาย« »วิชาพระพุทธศาสนาและจริยธรรม« »วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ« »วิชาสังคมและวัฒนธรรม«…

การดำเนินงานของกลุ่มผู้สูงวัย

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนเมษายน 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง ในวันที่ 8 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมทำบุญตักบาตรประจำปีของชุมชน ณ วัดปงแสนทอง                   ในวันที่ 15 เมษายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมกันสวดมนต์…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมีนาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. บ้านปงแสนทอง ในวันที่ 6 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดปงแสนทอง                 ในวันที่ 12 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. บ้านศรีก้ำ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมกันสวดมนต์ ไหว้พระและนั่งสมาธิ เนื่องในวันพระ ณ วัดศรีก้ำ                 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมกราคม 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. บ้านลำปางกลางตะวันตก ในวันที่ 14 มกราคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ได้ร่วมกลุ่มกันเพื่อนำของขวัญมาแจกเด็กในชุมชน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ                 ในวันที่ 17 มกราคม 2566…

ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่มสตรี

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนเมษายน 2566

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน ร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ “เย็นอ๊ก ม่วนใจ๋” ปี๋ใหม่เมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันที่ 13 เมษายน 2566 ณ บริเวณวัดม่อนธาตุ ชุมชนบ้านกล้วยแพะ…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมีนาคม 2566

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกิจกรรมงานวันสตรีสากล ในวันที่ 8 มีนาคม 2566  ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง «                                                                                                   »…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ  อบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อ                       - กลุ่มสตรีออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน                      -…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมกราคม 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ         2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหมอสม  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนสอนเด็กและเยาวชนในการนำพืชผักสวนครัวมาประกอบอาหาร เนื่องจากกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ…

ข่าวสารกองทุนสวัสดิการชุมชน

การอุดหนุนเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการดำเนินงานการอุดหนุนเงินสมทบ ให้แก่กองทุนสวัสดิการชมุชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ » ประจำปี 2565 « ♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…

บริการข้อมูล/ความรู้

1 of 23

มติ กทจ.ลำปาง

รายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า