วันพุธ, กันยายน 23, 2020

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครให้กำลังใจคณะทำงานมดงานสารสนเทศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

   ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานระบบสารสนเทศ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยนายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมพบปะคณะทำงานฯ โดยมีนางสาวพจนา วรรณเสวี ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เข้าร่วมรับฟังรายงานสรุปผลการทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปี...
airbnb2

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บริการข้อมูล/ความรู้

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน

มติ กทจ.ลำปาง

Print Friendly, PDF & Email