ข่าวกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านทางเพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (กาดก้อมเมืองเขลางค์) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าแก่กลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยเป็นการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านทางเพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (กาดก้อมเมืองเขลางค์) อาทิเช่น 1. ปลานิลแดดเดียว 2.แม่จำเนียรเนื้อเค็มแดดเดียว 3. รุ่งทิพย์ขนมไทย
Read More...

โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2566 (กาดเฉพาะกิจ)

บรรยากาศกิจกรรม “กิน ชิม ช๊อป ของดีเมืองเขลางค์นคร” กาดเฉพาะกิจ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยระดับตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

ในวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พบปะคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันที่ 24 – 25 มกราคม 2566 อบรมจำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย ชั้นปีที่ 1…
Read More...

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันที่ 23 มกราคม 2566 อบรมจำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.…
Read More...
1 of 350

ข่าวการพัฒนาพื้นที่

โครงการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกาดใต้ ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านแม่กืย ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านไร่ข่วงเปา ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหนองปล้อง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกอกชุม ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน…
Read More...

สถานการณ์หมอกควันไฟป่าดอยพระบาท

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 03.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย…
Read More...

ตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…
Read More...
1 of 10

ข่าวสารสภาเทศบาล

1 of 31

รายงานประชุมสภาเทศบาล

1 of 14

การเลือกตั้งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

1 of 9

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา 🌎

🎊กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆในวันนี้🎊 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (การพิมพ์ภาพจากมือ) 🎨🤚🏻 สัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วย โลกสวยด้วยมือเรา 🌏…

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยผักผลไม้

สัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วย ผัก ผลไม้🥬🍇 ซึ่งกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้ คุณครูพาเด็กๆประกอบอาหาร เมนูคือ ส้มตำ🥕 🥗 การประกอบอาหาร ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กอย่างเป็นองค์รวม…

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความ

ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว                                    เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)…

ข่าวประกาศ/รับสมัคร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

e-GP

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้สูงอายุ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ชั้นปี »กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ«                                                                 »กิจกรรมแแกกำลังกาย«…

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ชั้นปี »กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ« »กิจกรรมออกกำลังกาย« »วิชาพระพุทธศาสนาและจริยธรรม« »วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ« »วิชาสังคมและวัฒนธรรม«…

ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่มสตรี

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนธันวาคม 2565

ตำบลปงแสนทอง » คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง ร่วมกับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข มอบสิ่งของให้คนในตำบล จำนวน 6 ราย ได้แก่ ชุมชนบ้านแม่กืย และชุมชนบ้านสำเภา และได้ทำการประชุมชี้แจงรายรับรายจ่ายและการทำงานของกลุ่มสตรี «…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ตำบลปงแสนทอง 1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง  ช่วยกันจัดเตรียมงานบุญกฐิน และทำโรงทานถวาย                         - กลุ่มสตรีร่วมกันทำความสะอาดกระเบื้อง ณ วัดปงแสนทอง                           2.…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนตุลาคม 2565

ตำบลปงแสนทอง » คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เด็ก และเยาวชน ภายในตำบลจำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านกาดโป่ง ชุมชนบ้านช้าง และชุมชนบ้านกาดใต้ «                          1.…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกันยายน 2565

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมงานพระบาทเมืองบุญ ณ วัดม่อนจำศีล «                                                ตำบลปงแสนทอง » คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุ  และเด็ก «…

ข่าวสารกองทุนสวัสดิการชุมชน

การอุดหนุนเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการดำเนินงานการอุดหนุนเงินสมทบ ให้แก่กองทุนสวัสดิการชมุชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ » ประจำปี 2565 « ♣ การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ ♣  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…

บริการข้อมูล/ความรู้

18 มีนาคม “วันท้องถิ่นไทย”

วันท้องถิ่นไทย ตรงกับวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ. 124)…
1 of 22

มติ กทจ.ลำปาง

รายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ