ข่าวกิจกรรม/โครงการ

การรับสมัครประกวดภาพถ่ายครอบครัว ตามโครงการประกวดภาพถ่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับสมัครประกวดภาพถ่ายครอบครัว ตามโครงการประกวดภาพถ่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2567  จำนวน 2 หัวข้อประกอบด้วย 1) ครอบครัวคือหัวใจของบ้าน โดยภาพต้องสื่อให้เห็นถึงความรัก ความสุข ความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เช่น การออกกำลังกาย…
Read More...

สนับสนุนประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดพระแท่น ตำบลกล้วยแพะ

สนับสนุนประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดพระแท่น ตำบลกล้วยแพะ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล…
Read More...

สนับสนุนประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแม่กืย ตำบลปงแสนทอง

สนับสนุนประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดแม่กืย ตำบลปงแสนทอง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายนคร โยธาวงศ์…
Read More...

สนับสนุนประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านหัวทุ่ง ตำบลพระบาท

สนับสนุนประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านหัวทุ่ง ตำบลพระบาท วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายบุญส่ง ทิวงศ์ษา…
Read More...

โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2567 (กาดก๋างเดือน)

บรรยากาศ “กาดป๋ายเดือน” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ร่วม กิน ชิม ช๊อป ของดีเมืองเขลางค์นคร กับ “กาดก๋างเดือน” มีทั้งของกิน ของใช้…
Read More...

สนับสนุนประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านต้า ตำบลชมพู

สนับสนุนประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านต้า ตำบลชมพู วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล…
Read More...
1 of 233

ข่าวการพัฒนาพื้นที่

โครงการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกาดใต้ ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านแม่กืย ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านไร่ข่วงเปา ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหนองปล้อง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกอกชุม ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน…
Read More...

สถานการณ์หมอกควันไฟป่าดอยพระบาท

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 03.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย…
Read More...

ตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…
Read More...
1 of 10

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารสภาเทศบาล

1 of 41

รายงานประชุมสภาเทศบาล

1 of 17

การเลือกตั้งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

1 of 9

เจตจำนงสุจริต

1 of 5

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ประจำเดือน พ.ย.66 ศพด.วัดกล้วยหลวง

ศพด.วัดกล้วยหลวงจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วย ผัก-ผลไม้ , ยาเสพติด และส่งเสริมให้เด้กได้เรียนรู้เกี่ยกับวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยการนำเด็กร่วมบุญกฐินสามัคี ณ.วัดกล้วยหลวง

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง จัดโครงการหนูน้อยไม่จมน้ำ

โครงการเด็กปฐมวัยไม่จมน้ำ 🏊🏻‍♀️ จัดขึ้นเพื่อให้เด็กรู้จักวิธีป้องกันตนเอง และสามารถแก้ไขปัญหาเมื่อต้องพบกับเหตุการณ์จริงจากพื้นที่เสี่ยงต่อการตกน้ำ จมน้ำ…

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง เข้าร่วม โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในท้องถิ่น และกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

📍ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566📍 ทางคณะครู เด็กเล็ก และผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง ได้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในท้องถิ่น และกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ร่วมกับทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…

คณะครู เด็กเล็ก ศพด.บ้านโทกหัวช้าง ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 🕯️ คณะครู และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ.วัดบ้านโทกหัวช้าง ม.3 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง…

ข่าวประกาศ/รับสมัคร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

e-GP

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้สูงอายุ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ชั้นปี »กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ«                                                                 »กิจกรรมแแกกำลังกาย«…

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ชั้นปี »กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ« »กิจกรรมออกกำลังกาย« »วิชาพระพุทธศาสนาและจริยธรรม« »วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ« »วิชาสังคมและวัฒนธรรม«…

การดำเนินงานของกลุ่มผู้สูงวัย

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมกราคม 2567

ตำบลปงแสนทอง 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดปงแสนทอง                    2.ชุมชนบ้านศรีก้ำ กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในพระ ณ…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนธันวาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. ชุมชนบ้านศรีก้ำ กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดวัด ณ วัดศรีก้ำ                   กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมสวดมนต์เนื่องในวันเป็งปุ๊ด ณ วัดศรีก้ำ                …

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมกันเตรียมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปงแสนทอง                   กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปงแสนทอง…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนตุลาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง  กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ และวันออกพรรษา ณ วัดปงแสนทอง                      2. ชุมชนบ้านศรีก้ำ กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมทำบุญตักบาตร…

ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่มสตรี

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนธันวาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง ช่วยกันทำความสะอาดวัด              – กลุ่มสตรีจัดประชุมกิจกรรมประจำปี                – กลุ่มสตรีรวมกลุ่มจัดเตรียมกิจกรรมในชุมชน           2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน « ◊ ร่วมเดินขบวนอัญเชิญเครื่องครัวตานสักการะ หลวงพ่อเกษม เขมโก และมณฑปสรงน้ำพระเจ้าแก้ว ในงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 25666…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนตุลาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง » ในนามคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง « ◊ ส่งมอบของรางวัลฉลากการกุศลของกลุ่มสตรีตำบลปงแสนทองให้กับผู้โชคดีที่ถูกรางวัล ทั้ง 2 ชุมชน ได้แก่  – รางวัลที่ 1 เครื่องชักผ้า ผู้โชคดีได้แก่ สตรีชุมชนบ้านไร่สันติสุข…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกันยายน 2566

ตำบลปงแสนทอง » คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง ประชุมชี้แจงเรื่องรายรับ-รายจ่าย ของกลุ่มสตรี และปรึกษาหารือการหารายได้เพิ่มเข้ากลุ่มสตรี «                                1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง…

ข่าวสารกองทุนสวัสดิการชุมชน

การอุดหนุนเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการดำเนินงานการอุดหนุนเงินสมทบ ให้แก่กองทุนสวัสดิการชมุชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

» การอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุนฯ « ในัวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำโดยนางแสงดาว  จันทบ  ประธานกองทุนฯ พร้อมคณะกรรมการกองทุน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดลำพูน…

ข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชน

1 of 2

กิจกรรมการดำเนินงานของชุมชนในเขตเทศบาล

การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือน มกราคม 2567

 〈 ตำบลปงแสนทอง 〉 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง วันที่ 13 มกราคม 2567 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ    วันที่ 26 มกราคม 2567 การประชุมทำความเข้าใจผู้เลี้ยงวัวในชุมชนมิให้สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน วันที่ 28 มกราคม…

การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือน ธันวาคม 2566

 〈 ตำบลปงแสนทอง 〉 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง วันที่ 4 ธันวาคม 2566  กิจกรรมการคัดแยกขยะและเพิ่มช่องทางการหารายได้จากการคัดแยกขยะ   วันที่ 4 ธันวาคม 2566  ดำเนินการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค (ไฟกิ่ง)…

การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

〈 ตำบลปงแสนทอง 〉 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมกฐินสามัคคี       วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมติดตามโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และเตรียมสถานที่จัดงาน ลอยกระทง            วันที่ 27 พฤศจิกายน…

การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือน ตุลาคม 2566

〈 ตำบลปงแสนทอง 〉 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง วันที่ 15 ตุลาคม 2566 กิจกรรมเตรียมจัดงานกฐินสามัคคี วันที่ 18 ตุลาคม 2566 กิจกรรมปรับถนนในซอยที่ปรับท่อระบายน้ำ วันที่ 19 ตุลาคม 2566 กิจกรรมปรับถนนในส่วนที่ชำรุด วันที่ 20…

กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำเดือนมกราคม 2567

โครงการพัฒนาการเกษตรในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายบุญส่ง ทิวงศ์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…

กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำเดือนธันวาคม 2566

ตำบลปงเเสนทอง 1. วันที่ 18 ธันวาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปงเเสนทอง ตามโครงการบริหารศูนย์บริการเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปงเเสนทอง เพื่อเสริมสร้างความรู้…

บริการข้อมูล/ความรู้

1 of 24

มติ กทจ.ลำปาง

รายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า