อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับเกียรติจากนายสวัสดิ์ จันทะวงศ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการเปิดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เขตเลือกตั้งที่ 3 โดยมีนายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 32 หน่วยเลือกตั้ง ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ในภาคบ่ายมีการสาธิตการจัดสถานที่เลือกตั้ง และการนับคะแนนในวันเลือกตั้งให้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง