วันพุธ, เมษายน 25, 2018

รำลึกพระนเรศวรมหาราช   

วันนี้วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายบุญเรือน  เครือวิยะ  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าร่วมรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง...

ตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายภายในชุมชนบ้านจอมเมือง หมู่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ในช่วงค่ำของวันที่ 2 เมษายน 2561 มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/รับสมัคร -> อ่านทั้งหมด

-> อ่านทั้งหมด

-> อ่านทั้งหมด

ห้องเรียนเทศบาล