วันพุธ, มกราคม 16, 2019

พิธีไหว้ผีหัวศาล

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดประเพณีไหว้ผีหัวศาล เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนไตลื้อ จัดขึ้นโดยสมาคมไตลื้อจังหวัดลำปาง โดยการนำของนายไกรเพชร ปิ่นฝั้น นายกสมาคมไทลื้อจังหวัดลำปาง ทั้งนี้มีคณะอาจารย์...

ตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายภายในชุมชนบ้านจอมเมือง หมู่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ในช่วงค่ำของวันที่ 2 เมษายน 2561 มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน...

ข่าวประกาศ/รับสมัคร -> อ่านทั้งหมด

บริการข้อมูล/ความรู้