วันพฤหัส, พฤษภาคม 24, 2018

โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดหนองห้า

เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดหนองห้า วันนี้ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายธาราเงิน จันทร์คำ และ นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดหนองห้า ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ตำบลพระบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้...

ตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายภายในชุมชนบ้านจอมเมือง หมู่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ในช่วงค่ำของวันที่ 2 เมษายน 2561 มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน...

ข่าวประกาศ/รับสมัคร -> อ่านทั้งหมด

-> อ่านทั้งหมด

-> อ่านทั้งหมด

-> อ่านทั้งหมด

ห้องเรียนเทศบาล