วันจันทร์, มีนาคม 25, 2019

โครงการ ประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ได้รับร่วมพบปะกับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครเเละมีการมอบเกียรติบัตรให้เเก่ประธานชุมชน นอกจากนั้นในที่ประชุมยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆระหว่างเทศบาลเมืองเขลางค์นครกับชุมชน เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนต่อไป...

สถานการณ์หมอกควันไฟป่าดอยพระบาท

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 03.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำกำลังสนับสนุนลงพื้นที่ร่วมดับไฟป่าบริเวณรอบดอยพระบาท โดยเฉพาะจุดที่มีไฟลุกลามเป็นพื้นที่กว้าง ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณแม่เมาะเชื่อมต่อกับชุมชนอิ่วเมี่ยนผาลาด นอกจากนี้ยังพบมีไฟไหม้หญ้าแห้งในพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางไปเขตตำบลแม่ทะไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง จึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับจิตอาสาออกดับไฟตลอดทั้งวัน เทศบาลเมืองเขลางค์นครฝากย้ำเตือนประชาชนในเขตพื้นที่งดการเผาทุกชนิดในที่โล่งแจ้งโดยเด็ดขาด และหากพบเห็นการเผา สามารถแจ้งได้ที่ 054-219199 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ...

ข่าวประกาศ/รับสมัคร -> อ่านทั้งหมด

บริการข้อมูล/ความรู้

ห้องเรียนเทศบาล

Print Friendly, PDF & Email