วันจันทร์, เมษายน 6, 2020

การเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายบุญส่ง ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้ออกดำเนินการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้ง มีดังนี้ หมายเลข 1 นายภวัต ใจแก้วเเดง ได้ 292...

ข่าวประชาสัมพันธ์

airbnb2

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บริการข้อมูล/ความรู้

มติ กทจ.ลำปาง