วันอังคาร, ตุลาคม 23, 2018

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

วันนี้ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนบ้านดอนตันเดิม) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาคมเมือง และผู้แทนส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561(ฉบับที่ 4)...

ตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายภายในชุมชนบ้านจอมเมือง หมู่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ในช่วงค่ำของวันที่ 2 เมษายน 2561 มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน...

ข่าวประกาศ/รับสมัคร -> อ่านทั้งหมด