WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress WARNING: Failed to insert post into WordPress เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วันอังคาร, พฤศจิกายน 12, 2019

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง ร่วมจัดโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ณ บริเวณวัดลำปางกลางตะวันตก ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง...

สถานการณ์หมอกควันไฟป่าดอยพระบาท

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 03.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำกำลังสนับสนุนลงพื้นที่ร่วมดับไฟป่าบริเวณรอบดอยพระบาท โดยเฉพาะจุดที่มีไฟลุกลามเป็นพื้นที่กว้าง ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณแม่เมาะเชื่อมต่อกับชุมชนอิ่วเมี่ยนผาลาด นอกจากนี้ยังพบมีไฟไหม้หญ้าแห้งในพื้นที่เขตรอยต่อระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางไปเขตตำบลแม่ทะไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง จึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับจิตอาสาออกดับไฟตลอดทั้งวัน เทศบาลเมืองเขลางค์นครฝากย้ำเตือนประชาชนในเขตพื้นที่งดการเผาทุกชนิดในที่โล่งแจ้งโดยเด็ดขาด และหากพบเห็นการเผา สามารถแจ้งได้ที่ 054-219199 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

airbnb2

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บริการข้อมูล/ความรู้

มติ กทจ.ลำปาง