นิทรรศการการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยฯ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิด “ โครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2560 ” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมงานนิทรรศการการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/รับสมัคร -> อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> อ่านทั้งหมด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง -> อ่านทั้งหมด

ห้องเรียนเทศบาล