วันเสาร์, มีนาคม 24, 2018

ประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3/2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ในการประชุมมีการมอบเกียรติบัตรให้กับประธานชุมชนคนใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ คือ ชุมชนบ้านหลวง ตำบลปงแสนทอง ได้แก่ นายเสกศักดิ์ สิงห์สี...

ซ่อมสปอร์ตไลท์

ซ่อมสปอร์ตไลท์ที่ ส.น .บุญเกิด,ซ่อมบ้านต้า1จุด,สำเภา3จุด,ทำความสะอาดไฟกระพริบแยกบ้านฟ่อน,ซ่อมบ้านจอมเมือง4จุด,ปงแสนทอง2จุด,ปรับโคมไฟกิ่งล้มเอียงลำปางกลางตะวันออก1จุด,ปรับสปอร์ตไลท์สนามกีฬาบ้านสำเภา1จุดและซ่อมบ้านย่าเป้าอีก1จุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/รับสมัคร -> อ่านทั้งหมด

-> อ่านทั้งหมด

-> อ่านทั้งหมด

ห้องเรียนเทศบาล