วันอังคาร, มกราคม 16, 2018

ร่วมกิจกรรมบริหารเชื้อเพลิง

วันนี้วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกิจกรรมบริหารเชื้อเพลิงแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ณ บริเวณพื้นที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำวังเฮือ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ...

ซ่อมสปอร์ตไลท์

ซ่อมสปอร์ตไลท์ที่ ส.น .บุญเกิด,ซ่อมบ้านต้า1จุด,สำเภา3จุด,ทำความสะอาดไฟกระพริบแยกบ้านฟ่อน,ซ่อมบ้านจอมเมือง4จุด,ปงแสนทอง2จุด,ปรับโคมไฟกิ่งล้มเอียงลำปางกลางตะวันออก1จุด,ปรับสปอร์ตไลท์สนามกีฬาบ้านสำเภา1จุดและซ่อมบ้านย่าเป้าอีก1จุด

ข่าวประกาศ/รับสมัคร -> อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> อ่านทั้งหมด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง -> อ่านทั้งหมด

ห้องเรียนเทศบาล