วันพุธ, กุมภาพันธ์ 20, 2019

พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ประจำปี 2562

เมื่่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายสมยศ...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อลดปัญหาสภาพอากาศที่มีปริมาณฝุ่นละออง ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง โดยจะดำเนินการไปพร้อม ๆ กับทุก อปท. และทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง โดยขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่งดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ช่วง 60...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/รับสมัคร -> อ่านทั้งหมด

บริการข้อมูล/ความรู้

Print Friendly, PDF & Email