ข่าวกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านทางเพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (กาดก้อมเมืองเขลางค์) ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าแก่กลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยเป็นการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านทางเพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (กาดก้อมเมืองเขลางค์) อาทิเช่น 1.ดุนโลหะลำปาง 2.ปลาทูตายาย 3. อรุณสวัสดิ์แซนวิช
Read More...

ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566

    วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้ารับประกาศเกียรติบัตร “หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จาก Platform Traffy Fondue ดีเด่น” ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

   วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายนคร โยธาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

การประชุมเลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านหนองปล้อง ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม…
Read More...
1 of 400

ข่าวการพัฒนาพื้นที่

โครงการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกาดใต้ ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านแม่กืย ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านไร่ข่วงเปา ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหนองปล้อง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกอกชุม ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน…
Read More...

สถานการณ์หมอกควันไฟป่าดอยพระบาท

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 03.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย…
Read More...

ตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…
Read More...
1 of 10

ข่าวสารสภาเทศบาล

1 of 38

รายงานประชุมสภาเทศบาล

1 of 16

การเลือกตั้งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

1 of 9

เจตจำนงสุจริต

1 of 5

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง เข้าร่วม โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในท้องถิ่น และกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

📍ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566📍 ทางคณะครู เด็กเล็ก และผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง ได้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในท้องถิ่น และกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ร่วมกับทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…

คณะครู เด็กเล็ก ศพด.บ้านโทกหัวช้าง ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 🕯️ คณะครู และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ.วัดบ้านโทกหัวช้าง ม.3 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง…

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง จัดกิจกรรม “แซนวิสแสนอร่อย”

📍สัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วย หนูน้อยกินดีมีสุข 🍽️ กิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้ คือ การประกอบอาหาร ชื่อเมนู “แซนวิชแสนอร่อย” 🥪 เด็กๆได้เรียนรู้ตั้งแต่อุปกรณ์ วัสดุดิบ และขั้นตอนการทำ…

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง จัดโครงการ ๑ อปท. 1๑สวนสมุนไพร

ในวันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 ทางคณะครู และเด็กเล็กร่วมกันดำเนินโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดี…

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง

‼️ กิจกรรมร้อยสิ่งของเข้ารู ‼️ กิจกรรมร้อยสิ่งของเข้ารูสำหรับเด็กปฐมวัย 👶 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา ฝึกการใช้ประสาทสัมผัส…

ศพด.บ้านโทกหัวช้าง จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หน่วย โลกสวยด้วยมือเรา 🌎

🎊กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆในวันนี้🎊 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (การพิมพ์ภาพจากมือ) 🎨🤚🏻 สัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วย โลกสวยด้วยมือเรา 🌏…

ข่าวประกาศ/รับสมัคร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

e-GP

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้สูงอายุ

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ชั้นปี »กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ«                                                                 »กิจกรรมแแกกำลังกาย«…

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุทั้ง 3 ชั้นปี »กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ« »กิจกรรมออกกำลังกาย« »วิชาพระพุทธศาสนาและจริยธรรม« »วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ« »วิชาสังคมและวัฒนธรรม«…

การดำเนินงานของกลุ่มผู้สูงวัย

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียนและสวดมนต์ ทำวัตรเย็นเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดปงแสนทอง                     ในวันที่ 6 สิงหาคม 2566…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมสวดอภิธรรมศพและมอบเงินช่วยเหลือในชุมชน จำนวน 1 ราย                                     ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมิถุนายน 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดปงแสนทอง                 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. ชุมชนบ้านศรีก้ำ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเอกซเรย์ปอด ณ ชุมชนบ้านปงแสนทอง                   ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ…

ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่มสตรี

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง 1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง ทำความสะอาดวัด            – กลุ่มสตรีเข้าร่วมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวิถีชุมชน            – กลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรมนวดแผนไทยเพื่อการกุศล             – …

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง » คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง ลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านไร่นาน้อย และชุมชนบ้านหลวง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในชุมชน «       1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง …

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมิถุนายน 2566

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 11  มิถุนายน  2566 ณ วัดดอยม่วงคำ ตำบลกล้วยแพะ «                                 ตำบลปงแสนทอง »…

การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่ตำบลพระบาท «                          ตำบลปงแสนทอง 1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง…

ข่าวสารกองทุนสวัสดิการชุมชน

การอุดหนุนเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการดำเนินงานการอุดหนุนเงินสมทบ ให้แก่กองทุนสวัสดิการชมุชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

การมอบสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ » ประจำปี 2566 « ในวันที่ 20 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดย กองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขเขต รพ.สต. ศรีหมวดเกล้า (วันละบาท) มอบเงินสวัสดิการด้านสาธารณประโยชน์ โดยมี…

ข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชน

1 of 2

บริการข้อมูล/ความรู้

1 of 23

มติ กทจ.ลำปาง

รายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า