วันพุธ, สิงหาคม 22, 2018

Big Cleaning Day 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับจิตอาสาภาคประชาชนลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาดตามโครงการ Big Cleaning Day บริเวณเส้นทางที่สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จผ่านเส้นทางสายลำปาง-เชียงใหม่เขตตำบลปงแสนทอง-สะพานข้ามมีน้ำวัง เพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในที่และทางสาธารณะให้สะอาด...

ตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายภายในชุมชนบ้านจอมเมือง หมู่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ในช่วงค่ำของวันที่ 2 เมษายน 2561 มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน...

ข่าวประกาศ/รับสมัคร -> อ่านทั้งหมด

ห้องเรียนเทศบาล