ข่าวกิจกรรม/โครงการ

การรับสมัครการประกวดภาพถ่าย ตามโครงการประกวดภาพถ่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว

เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดำเนินโครงการประกวดภาพถ่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและเห็นถึงความสำคัญของการมีกิจกรรมภายในครอบครัว โดยผู้สนใจสามารถส่งภาพผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)…
Read More...

“1 ปีที่ผ่านมา กับวันข้างหน้าที่ท้าทาย…

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำโดยนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร…
Read More...
1 of 327

ข่าวการพัฒนาพื้นที่

โครงการพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกาดใต้ ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านแม่กืย ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านไร่ข่วงเปา ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหนองปล้อง ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านกอกชุม ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน…
Read More...

สถานการณ์หมอกควันไฟป่าดอยพระบาท

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 03.00 น. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…
Read More...

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ…

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย…
Read More...

ตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร…
Read More...
1 of 10

ข่าวสารสภาเทศบาล

1 of 27

รายงานประชุมสภาเทศบาล

1 of 13

การเลือกตั้งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

1 of 9

ข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร(ด้วยเหตุพิเศษ)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ได้มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมถึงจังหวัดลำปาง ซึ่งยังคงมีสถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง…

ข่าวประกาศ/รับสมัคร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

e-GP

บริการข้อมูล/ความรู้

18 มีนาคม “วันท้องถิ่นไทย”

วันท้องถิ่นไทย ตรงกับวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ. 124)…
1 of 22

มติ กทจ.ลำปาง

รายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ