วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 19, 2018

“โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก”

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในเขตเทศบาลฯ...

ซ่อมสปอร์ตไลท์

ซ่อมสปอร์ตไลท์ที่ ส.น .บุญเกิด,ซ่อมบ้านต้า1จุด,สำเภา3จุด,ทำความสะอาดไฟกระพริบแยกบ้านฟ่อน,ซ่อมบ้านจอมเมือง4จุด,ปงแสนทอง2จุด,ปรับโคมไฟกิ่งล้มเอียงลำปางกลางตะวันออก1จุด,ปรับสปอร์ตไลท์สนามกีฬาบ้านสำเภา1จุดและซ่อมบ้านย่าเป้าอีก1จุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ/รับสมัคร -> อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -> อ่านทั้งหมด

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง -> อ่านทั้งหมด

บริการข้อมูล/ความรู้

ห้องเรียนเทศบาล