วันพฤหัสบดี, มกราคม 30, 2020
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

784 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2563 ณ  บริเวณวัดพระแท่น ชุมชนบ้านกล้วยกลาง ตำบลกล้วยแพะ ,วัดบ้านหัวทุ่ง ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ตำบลพระบาท และ วัดแม่กืย ชุมชนบ้านแม่กืย ตำบลปงแสนทอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้  ถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับทราบ  รวมทั้ง สร้างความรัก...