ลานกีฬาในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
387
ตำบล หมู่ที่ ชุมชน
กล้วยแพะ บ้านกล้วยหลวง
กล้วยแพะ บ้านกล้วยหลวงพัฒนา
กล้วยแพะ บ้านประสบสุข
กล้วยแพะ บ้านกล้วยแพะ
กล้วยแพะ บ้านกล้วยม่วง
กล้วยแพะ บ้านหัวฝาย
กล้วยแพะ บ้านกล้วยกลาง
ชมพู บ้านย่าเป้า
ชมพู บ้านห้วยหล่อ
ชมพู บ้านฟ่อน
ชมพู บ้านศาลาดอน
ชมพู บ้านศรีหมวดเกล้า1
ชมพู บ้านศรีหมวดเกล้า2
ชมพู บ้านกาดเมฆตะวันออก
ชมพู บ้านกาดเมฆตะวันตก
ชมพู บ้านศรีปงชัย
ชมพู บ้านชมพู
ชมพู บ้านจอมเมือง
ชมพู บ้านหนองยาง
ชมพู บ้านหนองหัวหงอก
ชมพู บ้านแพะดอนตัน
ชมพู ๑๐ บ้านต้า
ชมพู ๑๑ บ้านลำปางกลางตะวันออก
ชมพู ๑๒ บ้านร้อง
ชมพู ๑๓ บ้านป่าแลว1
ชมพู ๑๓ บ้านกลางทุ่ง
ชมพู ๑๔ บ้านหนองเจริญ
ปงแสนทอง บ้านศรีก้ำ
ปงแสนทอง บ้านปงแสนทอง
ปงแสนทอง บ้านวังแคว้ง
ปงแสนทอง บ้านหมอสม
ปงแสนทอง บ้านลำปางกลางตะวันตก
ปงแสนทอง บ้านป่ากล้วย
ปงแสนทอง บ้านป่าตันกุมเมือง
ปงแสนทอง บ้านหนองบัว
ปงแสนทอง บ้านหลวง
ปงแสนทอง บ้านไร่นาน้อย
ปงแสนทอง บ้านทุ่งกู่ด้าย
ปงแสนทอง บ้านช้าง
ปงแสนทอง บ้านกาดโป่ง
ปงแสนทอง บ้านกาดใต้
ปงแสนทอง บ้านสบตุ๋ย
ปงแสนทอง บ้านมงคลกาญจน์
ปงแสนทอง บ้านสำเภา
ปงแสนทอง บ้านแม่กืย
ปงแสนทอง ๑๐ บ้านหนองห้าตะวันตก
ปงแสนทอง ๑๑ บ้านไร่ข่วงเปา
ปงแสนทอง ๑๑ บ้านไร่สันติสุข
พระบาท ลำปางคูณ
พระบาท บ้านป่าขาม
พระบาท สันติภาพ
พระบาท บ้านบุญเกิด
พระบาท ธนวรรณ
พระบาท บ้านโทกหัวช้าง
พระบาท อิ่วเมี่ยนผาลาด
พระบาท บ้านผาลาด
พระบาท ศรีพูนทรัพย์
พระบาท บ้านหนองปล้อง
พระบาท บ้านหนองห้าตะวันออก
พระบาท บ้านกอกชุม
พระบาท บ้านหนองวัวเฒ่า
พระบาท บ้านป่าแลว2
พระบาท จิตต์อารีวิลเลจ 1
พระบาท บ้านหัวทุ่งสามัคคี
Print Friendly, PDF & Email