Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for มิถุนายน 2017

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
29
30

ประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพฯ (LPA)

31
1
2
3
4
5

โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลฯ

6
7
8
9

จ่ายเบี้ยยังชีพ

10
11
12
13
14
15
16

โครงการจัดงานประเพณีสรงนัำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ วันที่ 16-17 มิถุนายน 2560 ณ วัดดอยม่วงคำ

17

โครงการจัดงานประเพณีสรงนัำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ วันที่ 16-17 มิถุนายน 2560 ณ วัดดอยม่วงคำ

18
19
20
21
22
23

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ณ ศาลาอเนกประสงค์ผู้สูงอายุชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท เวลา 9.00 น.

24
25

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ 2 ตำบลปงเเสนทอง เวลา 08.45 น.

26

โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลฯ

27
28
29
30
1

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดชมภูหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู เวลา 08.45 น.

2

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดพระเเท่น หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยเเพะ เวลา 09.00 น.

+ Export Events