วันอังคาร, กันยายน 29, 2020

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ข้อมูลข่าวสาร

งานกิจการสภาเทศบาล

แผนยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาสี่ปี

แผนดำเนินงาน

แผนพัฒนาสามปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานผลการดำเนินงาน

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Print Friendly, PDF & Email