วันจันทร์, มกราคม 27, 2020

ซ่อมไฟกิ่งบ้านร้อง

ซ่อมไฟกิ่งบ้านร้อง 2 จุด,ซ่อมไฟกิ่งบ้านทุ่งกู่ด้าย 1 จุด,ต่อสายไฟขาดเสาเหล็กรีดเกาะกลางถนนบ้านย่าเป้า 2 จุด,และตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำบ้านวังแคว้ง

ดับไฟเหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้ง

เหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้ง ทางเข้าหมู่บ้านกล้วยหลวงหลังโรงงานธนบดี ตำบลกล้วยแพะ ตรวจสอบแล้วเป็นเพลิงไหม้บริเวณกลางทุ่งนารุกลามเป็นวงกว้าง

เปลี่ยนหัวโคม

เปลี่ยนหัวโคม1ขุด,ซ่อมป่ากล้วย4จุด,ซ่อมสปอร์ตไลท์บ้านช้าง1จุด,ซ่อมไฟกิ่งบ้านลำปางกลางตะวันออก2จุด,เก็บสปอร์ตไลท์ งานศพ บ้านหนองยางและซ่อมบ้านศรีหมวดเกล้า1จุด,เก็บสปอร์ตไลท์งานศพหนองปล้องอีก1จุด