วันอาทิตย์, สิงหาคม 1, 2021

ต่อสายเสียงตามสาย

ต่อสายเสียงตามสายบ้านไร่สันติสุขและซ่อมบ้านหนองห้าตะวันตก4จุด,สบตุ๋ย1จุด,ศรีก้ำ1จุด,ศรีปงชัย3จุด,ย่าเป้า1จุด,ห้วยหล่ออีก6จุด

ซ่อมไฟกิ่งบ้านร้อง

ซ่อมไฟกิ่งบ้านร้อง 2 จุด,ซ่อมไฟกิ่งบ้านทุ่งกู่ด้าย 1 จุด,ต่อสายไฟขาดเสาเหล็กรีดเกาะกลางถนนบ้านย่าเป้า 2 จุด,และตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำบ้านวังแคว้ง

ดับไฟเหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้ง

เหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้ง ทางเข้าหมู่บ้านกล้วยหลวงหลังโรงงานธนบดี ตำบลกล้วยแพะ ตรวจสอบแล้วเป็นเพลิงไหม้บริเวณกลางทุ่งนารุกลามเป็นวงกว้าง