เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อลดปัญหาสภาพอากาศที่มีปริมาณฝุ่นละออง ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง โดยจะดำเนินการไปพร้อม ๆ กับทุก อปท. และทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง โดยขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่งดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ช่วง 60 วันอย่างเด็ดขาด หากพบเห็นการเผา สามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมายเลขโทรศัพท์ 054-219199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง