ต่อสายเสียงตามสาย

ต่อสายเสียงตามสายบ้านไร่สันติสุขและซ่อมบ้านหนองห้าตะวันตก4จุด,สบตุ๋ย1จุด,ศรีก้ำ1จุด,ศรีปงชัย3จุด,ย่าเป้า1จุด,ห้วยหล่ออีก6จุด

20046812_1935958266683444_1582265575009609922_n 20429683_1935958456683425_8302420983399711675_n 20429732_1935958333350104_6009198223871857159_n 20431642_1935958526683418_8528422110697724544_n 20431655_1935958353350102_5368151858521430520_n 20476500_1935958380016766_353699181631936325_n 20479718_1935958416683429_3395471173412880688_n 20525238_1935958436683427_5228694229141184935_n