ตรวจสอบความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายภายในชุมชนบ้านจอมเมือง หมู่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ในช่วงค่ำของวันที่ 2 เมษายน 2561 มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 1 หลังคาเรือน โดยประชาชนขอรับการช่วยเหลือ กระเบื้องลอนจำนวน 15 แผ่น ซึ่งทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครจะ เร่งดำเนินการจัดสรรกระเบื้องมุงหลังคาให้แก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัยอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

** หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยและต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 054-219199 ตลอด 24 ชั่วโมง **