วันอังคาร, มกราคม 21, 2020
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

665 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการเข้า-ออก สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เลขที่ 999 หมู่ 12 ชุมชนบ้านร้อง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นสถานที่การปฏิบัติราชการและให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ อีกทั้งยังมีทรัพย์สินที่เป็นครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาสูง รวมถึงเอกสารทางราชการเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการป้องการเสียหายและสูญหายของทรัพย์สินที่อยู่ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ จึงจำเป็นต้องวางระบบรักษาความปลอดภัย โดยได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำทางเข้า-ออก ทั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1...