การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ตำบลปงแสนทอง

1. ชุมชนบ้านศรีก้ำ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ เข้าร่วมอบรมการดูแลช่องปาก ณ วัดศรีก้ำ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมกันเตรียมงานพิธีบวงสรวงถวายพระพุทธจักพรรดิเปิดโลกล้านนาสะหลีเขลางค์ ณ วัดศรีก้ำ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมงานพิธีสืบชะตาหลวงถวายพระพุทธจักพรรดิเปิดโลกล้านนาสะหลีเขลางค์ ณ วัดศรีก้ำ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดศรีก้ำ

               

2. ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมงานสวดอภิธรรมศพในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดทุ่งกู่ด้าย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมงานทำบุญครบ 100 วัน ให้กับผู้ล่วงลับ ณ วัดทุ่งกู่ด้าย

               

3. ชุมชนบ้านแม่กืย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านแม่กืย ร่วมทำบุญประเพณีเดือน 5 เป็ง สรงน้ำพระธาตุมหามงคล ณ วัดแม่กืย

               

4. ชุมชนบ้านสำเภา

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมทำบุญประเพณีตานข้าวจี่ข้าวหลาม (ตานข้าวใหม่) ณ วัดสำเภา

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมทำบุญงานสมโภชศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดบ้านต้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านป่ากล้วย

             

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ วัดสำเภา

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา เข้าร่วมอบรมโครงการไม่ล้ม ไม่ลืม กินข้าวอร่อย ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสำเภา

               

5. ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ วัดหนองห้าตะวันตก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก บริการตัดผมให้ผู้สูงอายุติดบ้านในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก ร่วมงานฌาปนกิจศพต่างชุมชน ณ ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย

               

6. ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ วัดไร่ข่วงเปา

             

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือเพื่อนำใช้ในชีวิตประจำวัน

                 

7. ชุมชนบ้านไร่สันติสุข

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่สันติสุข ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ สำนักสงฆ์ไร่สันติสุข

             

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่สันติสุข ร่วมกันทำความสะอาดบ้านให้กับผู้ด้วยโอกาสในชุมชนบ้านไร่สันติสุข

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่สันติสุข ร่วมพิธีรับมอบตราตั้งวัดและมอบใบตราตั้งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปา ณ สำนักสงฆ์ไร่สันติสุข

                 

ตำบลชมพู

1. ชุมชนบ้านย่าเป้า

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านย่าเป้า ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อนำใช้ในชีวิตประจำวัน

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านย่าเป้า รวมกลุ่มกันออกกำลังกายตอนเย็น ณ ลานศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านย่าเป้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านย่าเป้า ร่วมทำบุญงานสมโภชศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดบ้านต้า

               

2. ชุมชนบ้านฟ่อน

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านฟ่อน เข้าร่วมอบรมทำสบู่สมุนไพร ณ วัดบ้านฟ่อน

                 

3. ชุมชนบ้านห้วยหล่อ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านห้วยหล่อ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดห้วยหล่อ

               

4. ชุมชนบ้านศาลาดอน

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศาลาดอน ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือเพื่อนำใช้ในชีวิตประจำวัน

             

5. ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1,2

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1,2 ร่วมกันออกกำลังกายตอนเย็น ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุขศรีหมวดเกล้า

               

6. ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก เข้าร่วมอบรมทำขนมจีบ ซาลาเปา โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ณ ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก

               

7. ชุมชนบ้านศรีปงชัย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมช่วยเหลืองานศพในชุมชน ณ วัดศรีปงชัย

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมทำบุญจัดตั้งโรงทานงานสมโภชศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดบ้านต้า

               

8. บ้านชมพู บ้านจอมเมือง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน และมอบเงินช่วยเหลือเพื่อนำใช้ในชีวิตประจำวัน

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านชมพู

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง รวมกลุ่มกันออกกำลังกายตอนเย็น ณ ชุมชนบ้านชมพู

               

9. ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก รวมกลุ่มกันมาออกกำลังกายตอนเย็น ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุขศรีหมวดเกล้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอกร่วมช่วยเหลืองานศพในชุมชน ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง

               

10. ชุมชนบ้านต้า

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ วัดบ้านต้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมพิธีสรงน้ำพระอุปคุต ณ  ท่าน้ำวัดบ้านต้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมงานบุญสวดเบิกเนตร 4 วาน พระประธานศาลาปฎิบัติธรรม ณ วัดบ้านต้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมทำบุญสืบชะตางานสมโภชศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดบ้านต้า

               

 • กลุ่มคณะกรรมการผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ประชุมหารือกำหนดและจัดทำแผนงานประจำปี 2567 ณ วัดบ้านต้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดบ้านต้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า มอบจักรยานให้ผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

               

11. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมจัดเตรียมเครื่องสักการะเพื่อใช้ในงานสวดเบิกสมโภชพระพุทธมหามงคลสถิตย์วิชิตมาร ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ

             

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศฯ พระครูโกวิทรัตนคุณ ครั้งที่ 2  ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมทำบุญงานสมโภชศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดบ้านต้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

               

12. ชุมชนบ้านร้อง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง รวมกลุ่มกันออกกำลังกายตอนเย็นทุกวัน ณ ลานวัดบ้านร้องต้นธง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน และมอบเงินช่วยเหลือเพื่อนำใช้ในชีวิตประจำวัน

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน ณ วัดบ้านร้องต้นธง

               

 

ตำบลพระบาท

1. ชุมชนลำปางคูน

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนลำปางคูน

               

2. ชุมชนสันติภาพ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนสันติภาพ ร่วมประชุมเตรียมงานสืบชะตาและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนสันติภาพ

               

3. ชุมชนบ้านหนองปล้อง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองปล้อง เข้าร่วมอบรมโครงการสุขภาพจิต ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองปล้อง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองปล้อง มอบรถเข็นให้ผู้สูงอายุที่พิการเดินไม่ได้เพื่อใช้สะดวกในการดำเนินชีวิต

                 

4. ชุมชนบ้านกอกชุม

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม รับมอบเงินบริจาคให้กับกลุ่มชมรมผู้สูงอายุบ้านกอกชุม

           

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน และมอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อนำใช้ในชีวิตประจำวัน

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมประชุมหารือเตรียมงานโครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตเคียงคู่สุขบัญญัติ 10 ประการสำหรับผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ณ ศาลาประชาร่วมใจวัดกอกชุม

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดกอกชุม

                 

5.ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดหนองห้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ร่วมช่วยกันสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก

                  

6. ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ร่วมทำบุญจัดตั้งโรงทานงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชธรรมาลังกา ณ เมรุชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

                   

 

ตำบลกล้วยแพะ

1. ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง รวมกลุ่มกันออกกำลังกายช่วงเย็นทุกวัน ณ ลาดหน้าวัดบ้านกล้วยหลวง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมทำบุญจัดตั้งโรงทานงานฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพระแท่น ประเพณีสรงน้ำพระธาตุและสมโภชกำแพงแก้ว ณ วัดพระแท่น

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ช่อดอกไม้ติดผม ณ ชุมชนบ้านกล้วยกลาง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมงาน สืบฮีตตามฮอย ร้อยใจ   ไทลื้อ ณ ชุมชนบ้านแม่ปุง-ฮ่องห้า

               

2.ชุมชนบ้านประสบสุข

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ ณ คริสตจักรประสบสุข

               

3. ชุมชนบ้านกล้วยแพะ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ ร่วมฟ้อนรำงานฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพระแท่น ประเพณีสรงน้ำพระธาตุและสมโภชกำแพงแก้ว ณ วัดพระแท่น

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ ร่วมช่วยเหลืองานศพในชุมชน ณ วัดม่อนธาตุ

                 

4. ชุมชนบ้านหัวฝาย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย รวมกลุ่มคัดแยกขยะ  และซื้อ – ขาย ขยะ ณ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ช่วยกันก่อสร้างเทพื้นถนนคอนกรีตลานจอดรถในสุสาน ณ สุสานแพะหลวง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมทำบุญจัดตั้งโรงทานงานฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพระแท่น ประเพณีสรงน้ำพระธาตุและสมโภชกำแพงแก้ว ณ วัดพระแท่น

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมฟ้อนรำงานฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพระแท่น ประเพณีสรงน้ำพระธาตุและสมโภชกำแพงแก้ว ณ วัดพระแท่น

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดหัวฝาย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมทำบุญจัดตั้งโรงทานงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชธรรมาลังกา ณ เมรุชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

               

4. ชุมชนบ้านกล้วยกลาง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมกันเตรียมงานฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพระแท่น ประเพณีสรงน้ำพระธาตุและสมโภชกำแพงแก้ว ณ วัดพระแท่น

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมงานฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพระแท่น ประเพณีสรงน้ำพระธาตุและสมโภชกำแพงแก้ว ณ วัดพระแท่น

               

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า