การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนธันวาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง

1. ชุมชนบ้านศรีก้ำ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดวัด ณ วัดศรีก้ำ

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมสวดมนต์เนื่องในวันเป็งปุ๊ด ณ วัดศรีก้ำ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมพิธีเสริมสิริมงคลสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดศรีก้ำ

               

2. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดชุมชนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

             

3. ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ณ อาคารโสภณประชาราษฎร์สามัคคี 2

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมทำบุญฉลองศาลาหลังใหม่ ณ วัดทุ่งกู่ด้าย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดทุ่งกู่ด้าย

               

4. ชุมชนบ้านศรีสง่า

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีสง่า ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดชุมชนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ชุมชนบ้านศรีสง่า

               

5. ชุมชนบ้านแม่กืย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านแม่กืย ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ณ วัดแม่กืย

               

6. ชุมชนบ้านสำเภา

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระและวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดสำเภา

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดวัด ณ วัดสำเภา

                                                     

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมกันจัดเตรียมเครื่องสืบชะตา เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ วัดสำเภา

               

7. ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน ณ วัดหนองห้าตะวันตก

               

8. ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมทำบุญจัดตั้งผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่ข่วงเปา

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมงานฌาปนกิจศพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านไร่ข่วงเปาและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดนาก่วมใต้

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

               

 

ตำบลชมพู

1. ชุมชนบ้านย่าเป้า

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านย่าเป้า ร่วมโครงการเต้นออกกำลังกาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านย่าเป้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านย่าเป้า ร่วมทำบุญตักบาตรและสืบชะตาเนื่องในวันสิ้นปี ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านย่าเป้า

               

2. ชุมชนบ้านศาลาดอน

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศาลาดอน ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านศาลาดอน

               

3. ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ร่วมโครงการหลักธรรมนำพาครอบครัวเป็นสุข ณ วัดกาดเมฆ

               

4. ชุมชนบ้านศรีปงชัย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือในชุมชน

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมโครงการหลักธรรมนำพาครอบครัวเป็นสุข ณ วัดศรีปงชัย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนศรีปงชัย

               

5. บ้านชมพู/บ้านจอมเมือง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดชมภูหลวง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดบ้านฟ่อน

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง รายรับ – รายจ่ายของวัด ณ วัดชมภูหลวง

               

6. ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมงานพิธีบวงสรวงสมโภชองค์ท้าวเวสสุวรรณ ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก  ร่วมกิจกรรมแลกของขวัญงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง

               

7. ชุมชนบ้านแพะดอนตัน

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านแพะดอนตัน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดชุมชนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ชุมชนบ้านแพะดอนตัน

               

8. ชุมชนบ้านต้า

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระราชธรรมาลังการ ณ วัดบุญวาทย์วิหารพระอารามหลวง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระและวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดบ้านต้า

               

9. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมงานบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมพระราชธรรมาลังการ ณ วัดบุญวาทย์วิหารพระอารามหลวง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมกันทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดชุมชน ณ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมกันจัดเตรียมงานและจัดกิจกรรมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 ณ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

                                                               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ พร้อมกับข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ และร่วมงานทำพิธีที่ใช้ในการทำบุญกลางบ้านของชุมชน ณ ปากทางเข้าหมู่บ้านลำปางกลางตะวันออก

               

                         

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีในวันสิ้นปี ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

               

10. ชุมชนบ้านร้อง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง รวมกลุ่มกันออกกำลังกายตอนเย็นทุกวัน ณ ลาดวัดบ้านร้อง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านร้อง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมเป็นให้กำลังใจและมอบเงินสนับสนุนให้กับทีมนักกีฬาฟุตบอลชุมชนบ้านร้อง ในการแข่งขันฟุตบอล 7 คน        “เขลางค์นครคัพ” ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมช่วยจัดเตรียมงานศพในชุมชน ณ วัดบ้านร้องต้นธง

               

 

ตำบลพระบาท

1. ชุมชนลำปางคูน

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน รวมกลุ่มกันออกกำลังกายทุกเย็น ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนลำปางคูน

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน ร่วมทำกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ชุมชนลำปางคูน

               

2. ชุมชนธนวรรณ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนธนวรรณ ร่วมงานฌาปนกิจศพ ณ วัดหนองห้าตะวันตก

               

3. ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ณ วัดโทกหัวช้าง

                 

4. ชุมชนบ้านกอกชุม

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดกอกชุม

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านกอกชุม

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมกันติดป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ เพื่อสวัสดีปีใหม่และอวยพรปีใหม่ให้แก่คนในชุมชน ณ วัดกอกชุม

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมพิธีสวดมนต์มนข้ามปี ณ วัดกอกชุม

             

5. ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน และมอบเงินช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า

               

 

ตำบลกล้วยแพะ

1.ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง รวมกลุ่มคัดแยกขยะ เพื่อนำขยะไปจำหน่าย ณ วัดกล้วยหลวง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมฟ้อนงานฤดูหนาวและของดี นครลำปาง ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

                 

2.ชุมชนบ้านประสบสุข 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและมอบสิ่งของช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านประสบสุข

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเนื่องในวันเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส 2023 ณ คริสตจักรประสบสุข

               

3. ชุมชนบ้านกล้วยแพะ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ ร่วมประชุมผู้สูงอายุประจำปี ณ ชมรมผู้สูงอายุบ้านกล้วยแพะ

               

4. ชุมชนบ้านหัวฝาย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย รวมกลุ่มคัดแยกขยะ เพื่อนำขยะไปจำหน่าย ณ ชุมชนบ้านหัวฝาย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำห้วยน้ำขาวป่า เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ชุมชนบ้านหัวฝาย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย รวมกลุ่มทำกิจกรรมผลิตยาหม่อง เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในชุนชน ณ ชุมชนบ้านหัวฝาย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย รวมกลุ่มกันจัดเตรียมพุ่มดอกไม้เพื่อนำไปถวายวัดหัวฝาย

                 

 

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า