วันจันทร์, กันยายน 20, 2021

กิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564

ร่วมสลักชื่อบนแผ่นเทียน เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564

จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2564

    เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่ม เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้มีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข ตลอดจนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย และดินโคลนถล่มในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพการฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด จึงได้มีการตั้ง “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ” ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุขอรับการช่วยเหลือได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054-219199 ตลอด 24 ชั่วโมง

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย (นอกสถานที่)

    เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยนอกสถานที่ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย จึงขอเชิญชวนผู้ที่รับบริการเก็บขยะของทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย มาชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนดในชุมชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 054-225967 ต่อ 125

กิน ชิม ช็อป ของดีเมืองเขลางค์นคร

กิจกรรม "กิน ชิม ช็อป ของดีเมืองเขลางค์นคร" ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน >>> ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณโถงประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร #อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า #อย่าลืมถุงผ้า/ตระกร้ามาตวยเน้อเจ้า  

เปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้า “ตลาดเขลางค์นครออนไลน์”

    เทศบาลเมือเขลางค์นคร ชอเชิญชวนกลุ่มอาชีพ / สถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์ "ตลาดเขลางค์นครออนไลน์" รูปแบบการ Live ผ่านเพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564 โดยสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 054-324217  

ตารางเก็บเฉพาะกิ่งไม้ใบไม้

       เข้าฤดูฝน จะมีลมมรสุม พัดกิ่งไม้ใบไม้ที่ปลูกไว้ในบริเวณอาคารบ้านเรือน มีการหลุดร่วงหักโค่น ก่อให้เกิดเป็นขยะเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องแยกกิ่งไม้ใบไม้ออกจากขยะทั่วไป โดยให้รวบรวมใส่ถุงขนาดใหญ่ ไม่ต้องมัดปากถุงหรือถ้าเป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถบรรจุในถุงได้ ให้ตัดทอน ให้มีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมต่อการขนย้าย โดยมัดและกองรวมไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วนำไปวางบริเวณหน้าบ้าน เพื่อสะดวกต่อการเก็บขน เฉพาะวัน เวลา ที่ประกาศกำหนดจัดเก็บขยะมูลฝอย ซึ่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีรถบรรทุกแยกเก็บเฉพาะกิ่งไม้ใบไม้ ซึ่งไม่รวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป กิ่งไม้ใบไม้ที่จัดเก็บจะถูกนำไปบดย่อย แล้วหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 054-224168  

รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน “อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 ภายใต้แนวคิด ASEAN Unite Against Dengue Amidst the Pandemic “อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก” เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกควบคู่ไปกับโรคโควิด 19 และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาโรคดังกล่าว พร้อมเชิญชวนประชาชนรับชมและร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 รูปแบบออนไลน์ ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายนนี้ เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Facebook Live กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข             วันนี้...

เชิญรับชมถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายของนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายของนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านทาง >>>เพจเฟสบุ๊คเทศบาลเมืองเขลางค์นคร >>>ช่องยูทูป เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ 12)

                        จังหวัดลำปาง ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ 12) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 กรกฏาคม 2564 ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง ที่นายกฯ กำหนด ยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป