วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 29, 2020

12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 💙 วันแม่แห่งชาติ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า "รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษารดความรัก พรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน" ...ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน... ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เทศบาลเมืองเมืองเขลางค์นคร กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 เงินภาษีทุกบาทที่ท่านชำระ จะนำมาพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อไป

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญร่วมโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2563

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมโครงการ Big Cleaning Day กิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาดไหล่ทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. บริเวณปากทางเข้าชุมชนบ้านหัวฝาย (ฝั่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัด) ตำบลกล้วยแพะ เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามแก่ผู้ที่สัญจรผ่านมาพบเห็น

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวกรณีลูกเรือเครื่องบินทหารชาวอียิปต์

จังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เดินทางไปยังพื้นที่ข้างต้น หรือหากบุคคลใดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และกังวลว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ หรือ เบอร์สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒ ตามหนังสือแนบข้างต้นนี้  

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีความห่วงใย ย้ำเตือนประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก

โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวน 14 ราย และเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดำเนินการพ่นเคมีในพื้นที่ที่มีการระบาดแล้ว ทั้งนี้ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้สั่งการให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการแจกทรายทีมีฟอส(กำจัดลูกน้ำ) ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 7 แห่งในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก สำหรับสถานประกอบการ อาคารบ้านเรือน และพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตพื้นที่ช่วยกันดูแล หมั่นตรวจสอบภาชนะที่มีน้ำขังภายในบ้าน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ขยายพันธุ์พาหะของโรคไข้เลือดออก และปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ รักษา 3 โรค เพื่อป้องกัน...