วันพุธ, ธันวาคม 2, 2020

ขอส่งระเบียบวาระการการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ขอส่งระเบียบวาระการการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คลิ๊กอ่านที่นี่