วันจันทร์, กันยายน 20, 2021

ประชาชนที่โดยสารรถตู้งาว-ลำปาง ในวันที่ 14 พ.ค. 2564 รอบ 14.00 น. ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประชาชนที่โดยสารรถตู้งาว-ลำปาง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 รอบ 14.00 น. ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus : MERS-CoV)

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงสาเหตุและแนวทางป้องกันโรค รวมถึงเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ 2012 (Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus : MERS-CoV) ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 หรือเว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ http://beid.ddc.moph.go.th

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฎิบัติศาสนกิจละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดและการทำกิจกรรมบางอย่าง

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฎิบัติศาสนกิจละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดและการทำกิจกรรมบางอย่าง

โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฏร

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอประชาสัมพันธ์สำหรับบุคคลที่ยังไม่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน และขาดพยานหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์สถานะบุคคลและสัญชาติ "ไทย" และต้องการให้มีหลักฐานในการขอแจ้งเกิดเกินกำหนด หรือขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน รวมถึงกรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานะบุคคล จากคนที่มีรายการทะเบียนราษฎรระบุไม่ได้สัญชาติไทย เป็นคนสัญชาติไทย ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สามารถแจ้งขอเข้าร่วมโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิ ของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฏรได้ ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยจะให้บริการรับแจ้งข้อมูลบุคคลที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร (ไม่มีชื่อในทะเบียนและไม่มีเลขประจำตัวประชาชน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมายเลขโทรศัพท์ 054-225053