วันศุกร์, มกราคม 28, 2022

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งประธานชุมชน

ตามที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งประธานชุมชน จำนวน 2 ชุมชน ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร บัดนี้ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ผลการรับสมัครและกำหนดการเลือกตั้งประธานชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ 2 ตำบลพระบาท ผู้สมัครหมายเลข 1 นายเทา ฝั้นตาเกี้ยว ผู้สมัครหมายเลข 2 นายสมเดช เรือนแดง ผู้สมัครหมายเลข 3 นายศรีทน ปัจจะกุล กำหนดให้มีการเลือกตั้งใน วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 08.00 – 15.00 น....