ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
33

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางปิ่นแก้ว  อินคำ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นางสาวเขมณิช  วงษ์ใส บ้านเลขที่ 420 หมู่ 7 ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

                                 

Print Friendly, PDF & Email