การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อติดตามการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 ในห้วงไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญเขลางค์

0
12