วันพุธ, ตุลาคม 21, 2020

ต้อนรับผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วันนี้ วันที่ 5 ตุลาคม 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และนายสมยศ  โพธิ์ทอง  ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  พร้อมด้วย   คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมแสดงความยินดีกับ  นายสามารถ  ลอยฟ้า ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   2 ท่าน...

แสดงมุทิตาจิต

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล จัดงาน ?มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ? เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้กับหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 2 ท่าน คือ นายสุเทพ สุทธิลักษณ์ ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และ นายบันลือ...

รำลึกเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายธาราเงิน  จันทร์คำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นำพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย ของ พลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ณ อนุสาวรีย์พลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

มอบของที่ระลึก

เมื่อวันที่  29 กันยายน 2559  นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  นายสมยศ  โพธิ์ทอง  ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ร่วมกับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครและหัวหน้าส่วนราชการ  มอบช่อดอกไม้ให้กับนายสุเทพ  สุทธิลักษณ์  ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ในโอกาสเกษียณอายุราชการ  30 กันยายน  2558  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (โรงเรียนบ้านดอนตันเดิม)

อบรมการสื่อสารภายในองค์กร

วันนี้ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร" โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องฉัตรแก้ว โรงแรมเอเชียลำปาง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก...

ผลการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านป่าขาม

นายไพฑูรย์? โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายธาราเงิน? จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นหัวหน้าหน่วยเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านป่าขามหมู่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านป่าขามหมู่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสรุปผลการเลือกตั้งประธานชุมชนดังนี้ หมายเลข 1 นางมณีรัตน์?...

อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครแห่งใหม่ ลงนามในสัญญาแล้ว พร้อมเดินหน้าก่อสร้างเต็มที่

วันนี้ 28 กันยายน 2558 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครชั่วคราว(บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เทศบาลเมืองเขลางค์นครดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนัก งานเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ระหว่าง นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร กับ นายสุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.วี.เอส ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด...

วันมหิดล

นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง  นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  มอบหมายให้พนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร     ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล  วันที่  24 กันยายน 2558   ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  โรงพยาบาลลำปาง  เมื่อวันที่  24  กันยายน  2558  

เทศบาลเมืองเขลางค์นครร่วมพิธี “อโหสิกรรมเพื่อความสมานฉันท์ ลำปางนครแห่งความสุขและสุจริต”

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี "อโหสิกรรมเพื่อความสมานฉันท์ ลำปางนครแห่งความสุขและสุจริต" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ มณฑลพิธีศาลหลักเมืองลำปาง ซึ่งจัดโดยจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้อภัยและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน เพื่อเสริมสร้างควารมรักความสามัคคี ความเอื้ออาทร ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ...