วันเสาร์, กันยายน 18, 2021

ประวัติพระธาตุในแต่ละชุมชน ตามโครงการสื่อสารสนเทศประเพณีสรงน้ำพระธาตุ 32 ชุมชน

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าศึกษาประวัติพระธาตุในแต่ละชุมชน ตามโครงการสื่อสารสนเทศประเพณีสรงน้ำพระธาตุ 32 ชุมชน "อารามศิลป์ ถิ่นล้านนา" (E-Book) และร่วมตอบแบบสอบถามผ่านทาง QR Code โดยคลิ๊กได้ตามลิงค์ >>> อารามศิลป์ ถิ่นล้านนา เล่มที่ 1 https://online.pubhtml5.com/qlxs/jvil/... >>>อารามศิลป์ ถิ่นล้านนา เล่มที่ 2 http://online.pubhtml5.com/qlxs/lnbj/... >>>แบบสอบถาม https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeb1ZlBdPi.../viewform...