วันศุกร์, มกราคม 28, 2022

วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP มาจัดเก็บในฐานข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน

วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP หรือ eGP มาจัดเก็บในฐานข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทำความเข้าใจก่อน 2 ข้อ หลักๆ คือ ทำไมต้องดึงข้อมูลมาเก็บในฐานข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ? เพราะตามคู่มือการเชื่อมโยงของกรมบัญชีกลางบอกว่า สามารถเรียกข้อมูลย้อนหลังได้แค่ 20 รายการ (ซึ่งในวันที่เรียกข้อมูลจะต้องมีการบันทึกข้อมูลด้วย) จึงจำเป็นที่แต่ละหน่วยงานจะต้องทำการจัดเก็บข้อมูลไว้เองเพื่อดูข้อมูลย้อนหลังเองครับ เมื่อพัฒนาเว็บไซต์จนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากกรมบัญชีกลางมายังเว็บไซต์หน่วยงานได้สำเร็จแล้ว จบงานเลยหรือไม่? ไม่จบครับ จะต้องมีคนที่ทำการรีเฟรสเว็บไซต์หรือรีเฟรสโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลอย่างน้อย 1 ครั้ง ในวันที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบของกรมบัญชีกลาง เพื่อจะได้ดึงข้อมูลในวันนั้นๆมาลงในฐานข้อมูลเว็บไซต์ของเรา (เวลาที่เปิดให้เชื่อมโยงคือ...