วันพฤหัสบดี, มกราคม 28, 2021

มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามลิ้งค์ด้านล่างเลยคะ http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/eb1.htm?fbclid=IwAR0QAxvgsz1Tg3eXitpKC_hxYqC2UXC1-FVZGaUBJ-5WaWIkLaGRnMgvmnY