ประวัติพระธาตุในแต่ละชุมชน ตามโครงการสื่อสารสนเทศประเพณีสรงน้ำพระธาตุ 32 ชุมชน

0
69
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าศึกษาประวัติพระธาตุในแต่ละชุมชน ตามโครงการสื่อสารสนเทศประเพณีสรงน้ำพระธาตุ 32 ชุมชน “อารามศิลป์ ถิ่นล้านนา” (E-Book) และร่วมตอบแบบสอบถามผ่านทาง QR Code โดยคลิ๊กได้ตามลิงค์
>>> อารามศิลป์ ถิ่นล้านนา เล่มที่ 1
>>>อารามศิลป์ ถิ่นล้านนา เล่มที่ 2
Print Friendly, PDF & Email