โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2566 (กาดก๋างเดือน)

บรรยากาศ “กาดป๋ายเดือน” ประจำเดือนมีนาคม 2566
ร่วม กิน ชิม ช๊อป ของดีเมืองเขลางค์นคร กับ “กาดก๋างเดือน” มีทั้งของกิน ของใช้ มาอุดหนุนและเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้  เวลา08.00 – 14.00 น. ณ ตลาดนัดชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร