ภาพกิจกรรมโครงการโยคะยืดเหยียด ยืดชีวิตผู้สูงอายุ

ภาพกิจกรรมโครงการโยคะยืดเหยียด ยืดชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2566