ภาพกิจกรรมโครงการโยคะยืดเหยียด ยืดชีวิตผู้สูงอายุ

ภาพกิจกรรมโครงการโยคะยืดเหยียด ยืดชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2566