มอบเงินช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้าน

มอบเงินช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้าน
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และนางลัดดาพร เสนอินทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยร.ต.สำรอง ลาธุลี คณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ นางอำภา แก้วบุญเรือง ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 219 ชุมชนบ้านชมพู หมู่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นเงินจำนวน 6,540 บาท ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องโถงของบ้าน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยต่อไป