ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4