โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2566 (กาดก๋างเดือน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 มีการจำหน่ายสินค้าและของดีเมืองเขลางค์นคร กิน ชิม ช๊อป “ตลาดวิถีชุมชน กาดก้อมเมืองเขลางค์” กาดก๋างเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารตลาดนัดชุมชน สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ข้างโรงรับจำนำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อส่งเสริมช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่”