สืบสานงานประเพณีลอยกระทงและของดีเมืองเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2565

สืบสานงานประเพณีลอยกระทงและของดีเมืองเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2565
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงและของดีเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และได้ร่วมเดินขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงและของดีเมืองเขลางค์นคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มา ณ บริเวณคลองชลประทานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น
– การประกวดงานประดิษฐ์กระทงใบตอง
– ลานวัฒนธรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทง”
– กิจกรรม Workshop “การสาธิตและสอนการประดิษฐ์กระทงใบตองและสอนทำโคมไฟยี่เป็ง”
– นิทรรศการมีชีวิต “ประเพณีลอยกระทง”
– กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
– ขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง
– กิจกรรมกาดหมั้วครัวแลงและของดีเมืองเขลางค์นคร
– ชมกระทงลอยน้ำ
– จุดถ่ายรูปเช็คอิน ซุ้มประตูโคมยี่เป็ง ลานโคมไฟมงคลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอขอบคุณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง , สถานีตำรวจภูธรเมืองเขลางค์นคร , มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ,สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา , โรงเรียนวัดหลวงวิทยา , โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี , สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร , กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร , กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร , กลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร , กลุ่มประธานชุมชน , กลุ่ม อสม. , กลุ่มสภาเด็ก และชุมชนบ้านหนองหัวหงอก และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในการร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นต่อไป