โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเเก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2565 (กาดก๋างเดือน)

บรรยากาศการจำหน่าย “กิน ชิม ช๊อป ของดีเมืองเขลางค์นคร” ตามโครงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ( กาดก๋างเดือน ) ในวันพฤหัสบดีที่ 15  กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ อาคารตลาดนัดชุมชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ข้างโรงรับจำนำเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อส่งเสริมช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการในเขตต่อไป