ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1