มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

มอบเงินช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้าน วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และนางวิภาดา ปัญญาแวว ประธานชุมชนบ้านศรีปงชัย ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 49,500 บาท แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 17/1 หมู่ 6 ชุมชนบ้านศรีปงชัย ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณห้องพระ ชั้น 2 ของตัวบ้าน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยต่อไป