อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2565

🎯🎯🎯อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2565👩💻🧑💻👨💻
🔷🔷🔷วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2565 👉👉👉กิจกรรม “การอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ”📔📒🗓📉 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอุไรวรรณ วงค์ไชย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และคุณชมพูนุช คุ้มศรี นักวิชาการประกันสังคม 4 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง เพื่อให้พนักงานจ้างเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มีความรู้ความเข้าใจในการสิทธิประโยชน์ เงินทดแทน และสิทธิประโยชน์อื่นๆที่ผู้ประกันตนจะได้รับในกรณีต่างๆต่อไป ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร🔶🔶🔶