ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ประจำปี 2565

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ประจำปี 2565🙋🙋🙋
👉👉👉วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายนคร โยธาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ประจำปี 2565 ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมร่วมกับ
– ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 32 ลำปาง
– ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร
– ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา
– ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น
– ประธานชุมชนในเขตตำบลกล้วยแพะ
– สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์
🔴🔴🔴 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการจัดกิจกรรมงานสรงน้ำพระธาตุดอยม่วงคำ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้ สร้างความรักความสามัคคีชุมชน ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นประชาชนได้ทำกิจกรรร่วมกัน เป็นการประชาสัมพันธ์ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้
📍 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
🔶 กิจกรรมทางศาสนา / ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
🔷 พิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยม่วงคำ
🔶 การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดดอยม่วงคำ
🔷 กิจกรรมแสดงดนตรีมหรสพสมโภชตลอดทั้งวัน
📌ภาคบ่าย
🔷 การฟ้อนสักการะองค์พระธาตุ
🔶กิจกรรมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุและเครื่องสักการะขึ้นดอยม่วงคำ
🔷กิจกรรมถวายเครื่องสักการะ สรงน้ำพระธาตุและห่มผ้าพระธาตุดอยม่วงคำ
📍ภาคค่ำ
🔶 แสดงธรรมเทศนาพุทธาภิเษก
🔷 สวดเบิก 4 วาร
🔶 พระสงฆ์สวดธัมมจักกัปปวัฒนสูตร