“งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ประจำปี 2565”

📌 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับประชาชนตำบลกล้วยแพะ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จัด “งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ประจำปี 2565” 📌
👉นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึง การจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ว่า เทศบาลเมืองเขลางค์นครกับประชาชนในเขตตำบลกล้วยแพะ ร่วมจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำเป็นประจำทุกปี ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 (ใต้) หรือเดือน 9 (เหนือ) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ วัดดอยม่วงคำ 💐 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้
📍 ภาคเช้า
🔶 กิจกรรมทางศาสนา / ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
🔷 กิจกรรมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุและเครื่องสักการะขึ้นดอยม่วงคำ
🔶 กิจกรรมถวายเครื่องสักการะ สรงน้ำพระธาตุและห่มผ้าพระธาตุดอยม่วงคำ
🔷 การฟ้อนสักการะองค์พระธาตุ
🔶 การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดดอยม่วงคำ
🔷 กิจกรรมแสดงดนตรีมหรสพสมโภชตลอดทั้งวัน

📍ภาคค่ำ
🔶 แสดงธรรมเทศนาพุทธาภิเษก
🔷 สวดเบิก 4 วาร
🔶 พระสงฆ์สวดธัมมจักกัปปวัฒนสูตร

และในปีนี้ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ประวัติความเป็นมาของวัดดอยม่วงคำ ในรูปแบบ E-book ผ่านทางเพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และเชิญชวนร่วมชม Live สด กิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยม่วงคำผ่านทางเพจเทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

🙏 วัดพระธาตุดอยม่วงคำ มีทางเข้าอยู่ในเขตอำเภอแม่ทะ ส่วนองค์พระธาตุอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ 4 ตำบลกล้วยแพะ ซึ่งได้รับความเคารพศรัทธาจากชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลกล้วยแพะ และประชาชนในเขตอำเภอแม่ทะเป็นอย่างมาก โดยมีการประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุเพื่อเป็นการสักการะพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรจุอยู่ในพระธาตุดอยม่วงคำ ซึ่งมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานจนเป็นประเพณีของวัด เมื่อถึงเดือนเก้าเหนือ ประชาชนชาวไทลื้อและศรัทธา พุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศนับหมื่นคนจะขึ้นไปสักการะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ดอยม่วงคำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระบรมเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุในองค์พระธาตุ ความศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดคลื่นมหาชนจากทั่วทุกสารทิศที่ตั้งตารอคอยให้ถึงงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยม่วงคำ ที่จะจัดขึ้นปีละครั้งทุกเดือน 9 เหนือ บันไดทางขึ้นสู่พระธาตุจำนวนเกือบ 500 ขั้น เป็นอีกบทพิสูจน์พลังศรัทธาที่รอคอยของพุทธศาสนิกชนทุกท่าน อีกทั้งที่วัดดอยม่วงคำยังมีตำนาน “หมาขนคำ” ที่บอกเล่าสืบทอดกันมาช้านาน และมีรูปปั้นจำลองตัวละครในตำนานให้ได้สักการะบูชาอีกด้วย
👉 การจัดกิจกรรมในปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่เช่นเคย จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยม่วงคำเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดดอยม่วงคำ ตำบลกล้วยแพะ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร