ใบสมัครและกำหนดการอบรมตามโครงการออมสิน สารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพและออกหน่วยบริการชุมชน 108 อาชีพ