การประชุมคณะกรรมการส่งเสรมกิจการหอพักเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ฝ่ายอำนวยการ) ครั้งที่ 4 วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญเขลางค์

0
24

Print Friendly, PDF & Email