ประชาสัมพันธ์คำวินิจฉัย(ฟัตวา)จุฬาราชมนตรี เรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อำเภอเมืองลำปาง แจ้งเรื่องประชาสัมพันธ์คำวินิจฉัย(ฟัตวา)จุฬาราชมนตรี เรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจุฬาราชมนตรี ได้มีคำวินิจฉัยว่ายังไม่มีข้อมูลยืนยันหรือรับรองว่ามีการปนเปื้อนหรือมีส่วนผสมของสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม

Print Friendly, PDF & Email