มอบเงินกองทุนสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้กับครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

0
22

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ตำบลปงแสนทอง และชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ และมอบเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน รายละ 3,000 บาท จากกองทุนสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและใช้ในการดำรงชีพต่อไป

Print Friendly, PDF & Email