กิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
12

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ตำบลปงแสนทอง และมอบเครื่องอุปโภคให้ผู้ป่วยและครอบครัว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและนำไปใช้ในการดำรงชีพต่อไป

 

Print Friendly, PDF & Email