ขยะปันใจ รอบเดือนสิงหาคม 2563 ขวดพลาสติกแลกปุ๋ยและพืชผักสวนครัว

0
22
กิจกรรม #ขยะปันใจ รอบเดือน สิงหาคม 2563
👉🏻ถ้าสนใจพืชผักสวนครัว เช่น ต้นกะเพราแดง กะเพราขาว โหระพา พริก ไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านและสามารถนำไปประกอบอาหาร ลดรายจ่าย ให้นำขวดพลาสติกมาแลก 10 ขวด แลกได้พืชพักสวนครัวได้ 1 ต้น
👉🏻หากท่านมีปัญหาน้ำเน่าเสีย กลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ ส้วมราดไม่ลงเอ่อล้น ท่ออุดตัน ต้นไม้ขาดปุ๋ยบำรุง ดินเสื่อมโทรม
ให้นำขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว (ขนาด 500 CC ขึ้นไป) จำนวน 3 ขวด หรือถุงพลาสติก/ถุงหิ้ว(สะอาด) จำนวน 10 ใบ มาแลกน้ำหมักชีวภาพได้ 1 ขวด เพื่อนำกลับไปทำเป็นปุ๋ยต้นไม้ หรือแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ/ท่อระบายน้ำ
👉🏻สนใจ ปุ๋ยหมักชีวะภาพ (ปุ๋ยหมักจากเปลือกทุเรียน) ให้นำขวดพลาสติก 10ใบ (ขนาด500CCขึ้นไป) มาแลกปุ๋ยหมักได้ 1 ถุงๆละ 3 กิโลกรัม (แลกได้ไม่เกินคนละ 2 ถุงนะครับ ปุ๋ยหมักมีไม่มาก แบ่งปันกันครับ)
👉🏻การที่ท่านนำขวดหรือถุงพลาสติกมาแลกถือว่าการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และนำขยะมูลฝอยมีการนำกลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลัก 3 ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3Rs : Reduce Reuse Recycle
👉🏻นำมาแลกได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
Print Friendly, PDF & Email