เปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้า “ตลาดเขลางค์นครออนไลน์”

0
38

    เทศบาลเมือเขลางค์นคร ชอเชิญชวนกลุ่มอาชีพ / สถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์ “ตลาดเขลางค์นครออนไลน์” รูปแบบการ Live ผ่านเพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 โดยสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 054-324217

 

Print Friendly, PDF & Email