ตารางเก็บเฉพาะกิ่งไม้ใบไม้

0
45

       เข้าฤดูฝน จะมีลมมรสุม พัดกิ่งไม้ใบไม้ที่ปลูกไว้ในบริเวณอาคารบ้านเรือน มีการหลุดร่วงหักโค่น ก่อให้เกิดเป็นขยะเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องแยกกิ่งไม้ใบไม้ออกจากขยะทั่วไป โดยให้รวบรวมใส่ถุงขนาดใหญ่ ไม่ต้องมัดปากถุงหรือถ้าเป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถบรรจุในถุงได้ ให้ตัดทอน ให้มีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมต่อการขนย้าย โดยมัดและกองรวมไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วนำไปวางบริเวณหน้าบ้าน เพื่อสะดวกต่อการเก็บขน เฉพาะวัน เวลา ที่ประกาศกำหนดจัดเก็บขยะมูลฝอย ซึ่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีรถบรรทุกแยกเก็บเฉพาะกิ่งไม้ใบไม้ ซึ่งไม่รวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป กิ่งไม้ใบไม้ที่จัดเก็บจะถูกนำไปบดย่อย แล้วหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 054-224168

 

Print Friendly, PDF & Email