เชิญรับชมถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายของนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
71

เชิญรับชมการถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายของนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านทาง
>>>เพจเฟสบุ๊คเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
>>>ช่องยูทูป เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

Print Friendly, PDF & Email