ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจออนไลน์ “อนามัยโพล”

0
210

จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตอบแบบสำรวจออนไลน์ “อนามัยโพล” เรื่องการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้ประโยชน์ในการประเมินติดตามผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมการป้องกันโรค

รายละเอียดตามลิ้งค์ http://gg.gg/opv4q และ QR Code นี้

Print Friendly, PDF & Email