ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
24

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางสาวประคอง  พริบไหว ผู้ประสานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายพยุง  บังหลวง บ้านเลขที่ 73/2 หมู่ 4 ชุมชนบ้านผาลาด ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 500 บาท

Print Friendly, PDF & Email