ภาพมอบสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
29

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนายเลิศศักดิ์  ทองจันทร์  ประธานชุมชนสันติภาพ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่นายวุฒิ  บุญยืน บ้านเลขที่ 306/12 หมู่ 2 ชุมชนสันติภาพ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  จำนวน 500 บาท

 

Print Friendly, PDF & Email