นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครแต่งตั้งรองนายก พร้อมเดินหน้าบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมั่นใจทีมงานคุณภาพสานงานต่อ ก่องานใหม่ เติมความสุขของชาวเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

0
25
     นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอยากเป็นทางการจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหาร ดังนี้
1. นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
2. นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
3. นายนคร โยธาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
4. นายบุญส่ง ทิวงค์ษา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
5. นายจุติพงศ์ ไชยเชียงของ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
6. นายบุญเรือน เครือวิยะ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป และเช้าวันนี้ ( 1 มิถุนายน 2564 ) ได้นำคณะผู้บริหาร เข้ากราบสักการะศาลพระภูมิ และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  

Print Friendly, PDF & Email